بارگذاری


کاربرد و مزایا:

  • جایگزین مناسب پله
  • نیاز به حداقل فضا، عمق چاله و اورهد
  • اجرا با برق تک فاز
  • حداقل میزان عملیات تخریبی
  • ساخت، نصب و اجرا در کمترین زمان ممکنه
  • نیاز به حداقل سرویس و نگهداری و هزینه نازل تعمیرات