بارگذاری


کاربرد و مزایا:

  • مناسب جهت حمل بار در مغازه ها
  • نیاز به حداقل فضا، عمق چاله و اورهد
  • قابلیت اجرا با برق تک فاز و 3 فاز
  • حداقل میزان عملیات تخریبی
  • نیاز به حداقل سرویس و نگهداری و هزینه نازل تعمیرات