بارگذاری


کاربرد و مزایا:

  • سیستم خود اتکا
  • عدم نیاز به ریل گذاری
  • عدم نیاز به آهن کشی
  • فضای مفید بیشتر
  • نصب در حداقل زمان
  • عدم نیاز به تخریب و بنایی
  • استهلاک بسیار کم
  • ایمنی بسیار بالا