بارگذاری


کاربرد و مزایا:

  • صدای بسیار پائین
  • قابلیت استفاده در هر نقطه از ساختمان (تا 8 متر دور تر از جک)
  • نیاز به حداقل سرویس و نگهداری در صورت تنظیم صحیح دارای استاندارد CE اروپا