بارگذاری
 1. افزایش ایمنی سیستم و کاهش خطر سقوط کابین به دلیل استفاده از جک.
 2. حرکت یکنواخت و بدون صدا.
 3. توقف ملایم و هم طراز شدن بهتر کابین در طبقات.
 4. حرکت رو به پایین با نیروی وزن و موتور خاموش.
 5. طول عمر زیاد قطعات و استهلاک کم به دلیل کاهش قطعات متحرک.
 6. افزایش ایمنی برای نصب و سرویس بوسیله حذف و یا کاهش قطعات دوار.
 7. افزایش ایمنی و پیشگیری از خطر برق گرفتگی بوسیله قرار دادن الکتروموتور غوطه ور در مخزن پاور یونیت.
 8. کاهش گرمای محیط موتورخانه از طریق خنک شدن الکتروموتور توسط روغن.
 9. امکان حذف گاورنر در سیستم های جک مستقیم با استفاده RUPTURE VALVE برای جلوگیری از خروج روغن از جک.
 10. امکان تنظیم سرعت تا 1 متر بر ثانیه بوسیله شیر برقی که کم هزینه تر و ایمن تر از آسانسورهای کششی VVVF است.
 11. امکان افزایش فضای کابین به دلیل حذف وزنه تعادل.
 12. کاهش هزینه سازه چاه آسانسور.
 13. کاهش بار اضافی در راس سازه از طریق استقرار موتورخانه در پایین ترین طبقه در کنار چاه آسانسور با فواصل مختلف.
 14. امکان بهره گیری از فضاهای بدون استفاده با کمترین محدودیت ممکن.
 15. اعمال بارهای مربوط به آسانسور به کف چاه و اجتناب از تحمیل بارهای اضافی به ساختمان.
 16. دسترسی آسان سرویس کار به موتورخانه در مواقع اضطراری.
 17. کاهش هزینه نگهداری و تعمیر قطعات.
 18. افرایش ضریب ایمنی در برابر خطرات آتش سوزی و زلزله به علت سهولت دسترسی به موتورخانه در پایین و خروج اضطراری از کابین.