بارگذاری


کاربرد و مزایا:

  • حرکت به سمت پایین با موتور خاموش
  • حرکت یکنواخت، نرم و بی صدا
  • امنیت بالاتر نسبت به آسانسور های کششی
  • قابلیت اجرای کابین پانورامیک (سیستم مستقیم زیر کابین)
  • توقف نرم
  • طول عمر بالای قطعات و کیفیت بالای ساخت
  • نیاز به حداقل سرویس و نگهداری
  • دسترسی آسان سرویس کار به موتور خانه