بارگذاری


کاربرد و مزایا:

  • نیاز به حداقل عمق چاله
  • ظرفیت مفید باربری بالا
  • متصل بودن کل سازه به 2 ستون