بارگذاری


کاربرد و مزایا:

  • قابل اجرا در منازلی که فضای آسانسور در آن ها پیش بینی نشده است
  • قیمت پایین تر در مقایسه با آسانسور های هیدرولیکی
  • نیاز به حداقل فضا، عمق چاله آسانسور و اورهد
  • قابلیت اجرا با برق تک فاز و 3 فاز
  • حداقل میزان عملیات تخریبی
  • نصب و اجرا در کمترین زمان ممکنه
  • نیاز به حداقل سرویس و نگهداری و هزینه نازل تعمیرات
  • همخوان با دکوراسیون منزل