بارگذاری


کاربرد و مزایا:

  • بدون نیاز به آهن کشی
  • نیاز به فضای بسیار کم برای پاوریونیت
  • استفاده به صورت داخلی و خارجی (Indoor and Outdoor)
  • زمان بسیار کم نصب و راه اندازی
  • مقرون به صرفه در برابر قیمت پارکینگ